Archyvas 2015

Ten, kur stovi seni akmeniniai vartai, kadais buvo kelias į piliakalnį. Šimtamečių ąžuolų pavėsyje stovintis piliakalnis slepia savyje paslaptį. Kadais ant to kalno stovėjusi bažnyčia, o bažnyčioje buvęs aukuras. Čia jotvingiai dievų garbei kūrenę šventąją ugnį, aukoję dievams aukas. Tačiau pamynus senąjį protėvių tikėjimą atsivėrė žemė ir bažnyčia bei aukuras su dideliu ūžesiu nugrimzdo į piliakalnio gelmes. Kalne yra požeminiai urvai. Jeigu kas žinotų pro kur įeiti, galėtų ten patekti.

Festivalio metu turėsite galimybę keliauti laiku bei susipažinti su retomis šių laikų veiklomis vienaip ar kitaip pagerbiančiomis mūsų protėvių atminimą, keliančiomis tautinę savimonę bei patriotinę dvasią. Vaikams tai gyvoji istorijos pamoka ir nepamirštamas prisiminimas. Renginio dalyviai – įvairūs atkuriamosios istorijos, karybos paveldo, eksperimentinės archeologijos klubai, muziejai, edukacinės įstaigos, muzikos kolektyvai, pavieniai amatininkai, muzikantai, dvi dienas dirbs tam, kad bent trumpam būtų prikeltas į praeitį nugrimzdęs vaizdas. „Jotvos Vartų“ dalyviai vienu ar kitu požiūriu yra menininkai – kūrėjai, kurie iš istorijos nuotrupų, archeologinių radinių kuria naują istoriją čia ir dabar – XXI a.  

Kviečiame visus dalyvauti šventės renginiuose, klausti, susipažinti, išgirsti, paliesti, išbandyti bei pasinerti į viduramžio žmogaus buitį ir kuo mažiau būti stebėtojais.